Podziały i Wydzielanie Spółek

Doradztwo Transakcyjne


Podziały i wydzielenia spółek stanowią starannie zaplanowane działania korporacyjne mające na celu optymalizację wartości poprzez wydzielenie odrębnych jednostek biznesowych. To wyspecjalizowane podejście strategicznie usprawnia aktywa, zwiększa koncentrację i pozycjonuje podmioty do niezależnego wzrostu przy jednoczesnym zachowaniu wydajności operacyjnej.

Nasze podejście


Ocena strategiczna i planowanie

Proces ten rozpoczyna się od skrupulatnej analizy mającej na celu ocenę struktury biznesowej i korzyści wynikających z podziału. Wiąże się to z identyfikacją odrębnych jednostek biznesowych, oceną ich finansów, synergii i wyartykułowaniem strategicznego uzasadnienia separacji.


Oddzielenie operacyjne i prawne

Po podjęciu decyzji o kontynuacji, szczególna uwaga poświęcana jest aspektom operacyjnym i prawnym. Obejmuje to ustanowienie odrębnych struktur operacyjnych, nowych podmiotów prawnych, transfery aktywów i pasywów oraz poruszanie się po przepisach w celu zapewnienia zgodności.


Komunikacja i implementacja

Komunikacja z zainteresowanymi stronami jest zapewniona dzięki kompleksowej strategii, informującej pracowników, inwestorów, klientów i inne osoby o podziale lub wydzieleniu. Równolegle trwa wdrażanie, obejmujące transfery zasobów, korekty sprawozdawczości finansowej i ustanowienie struktur zarządzania dla nowych podmiotów.


Pozostałe usługi


Doradztwo Transakcyjne
Pozyskiwanie Kapitału
Doradztwo Strategiczne

Po stronie Sprzedającego

Poruszaj się po złożoności sprzedaży swojej firmy dzięki naszym specjalistycznym usługom po stronie sprzedającego. Od strategicznego pozycjonowania po negocjacje, poprowadzimy Cię na każdym etapie udanej i lukratywnej sprzedaży firmy.

Po stronie Kupującego

Ukierunkowany wzrost z doradztwem ekspertów. Odblokuj wartość dzięki naszej kompleksowej usłudze, od identyfikacji potencjalnych celów do udanego przejęcia, dostosowanej do ekspansji Twojej firmy.

Podziały i Wydzielanie Spółek

Uwolnienie wartości dzięki precyzyjnemu podziałowi. Nasze usługi eksperckie pomagają firmom w przeprowadzaniu płynnych podziałów i wydzielania, maksymalizując optymalizację aktywów i potencjał wzrostu przy jednoczesnym minimalizowaniu złożoności.

Wspólne Przedsięwzięcia i Partnerstwa

Nasza usługa oferuje doradztwo w zakresie nawiązywania i pielęgnowania strategicznych partnerstw i wspólnych przedsięwzięć, umożliwiając firmom wykorzystanie synergii, rozszerzenie obecności na rynku i osiągnięcie wspólnego sukcesu.

Opiniowanie (Fairness Opinion)

Zapewniamy specjalistyczne doradztwo oraz bezstronne opinie na temat uczciwości ofert, pomagając klientom w ocenie transakcji, fuzji, przejęć i krytycznych decyzji korporacyjnych pod kątem przejrzystości, zgodności i należytego zarządzania.

Wycena przedsiębiorstwa

Dokładne usługi wyceny: Odkryj prawdziwą wartość swoich aktywów, aby podejmować świadome decyzje finansowe. Analiza ekspercka dostosowana do Twoich potrzeb, umożliwiająca podejmowanie pewnych decyzji.

Doradztwo w zakresie długu

Nasze doradztwo obejmuje pozyskiwanie długu zarówno od tradycyjnych, jak i alternatywnych pożyczkodawców, a także skuteczne strategie restrukturyzacji, umożliwiające firmom osiągnięcie wydajności finansowej, strategicznego wzrostu i ograniczenia ryzyka.

Rynki kapitałowe

Usługi rynków kapitałowych dla strategii inwestycyjnych. Nasze rozwiązania umożliwiają klientom poruszanie się w dynamicznym krajobrazie, wykorzystywanie możliwości i osiąganie celów finansowych.

Rozpocznijmy dialog i wspólnie zbadajmy potencjalne kierunki rozwoju.

Kontakt