Pomagamy naszym Klientom rozpoznać optymalne perspektywy przejęć, zbycia lub strategicznej współpracy. Nasze podejście obejmuje dostosowanie najlepszych strategii i czasu, aby zapewnić osiągnięcie optymalnych wyników.

Wiodący doradca ds. fuzji i przejęć, strategii oraz finansów korporacyjnych dla małych i średnich firm.


Excalibur Capital dostarcza usługi doradcze z zakresu fuzji i przejęć, strategii biznesowej, oraz finansów korporacyjnych małym i średnim przedsiębiorstwom w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej od 2014 roku.


Nasz Zespół

Opierając się na dziesięcioleciach wspólnego doświadczenia w różnych sektorach bankowości inwestycyjnej, finansów przedsiębiorstw i ról operacyjnych w różnych branżach, nasz zespół posiada unikalną mieszankę wiedzy specjalistycznej. Ta synergia umiejętności pozwala nam świadczyć dostosowane do potrzeb, wysokiej jakości usługi. Opierając się na naszej historii obsługi wielu globalnych liderów, oferujemy naszą ekspertyzę firmom każdej skali.

Michał Portalewski
Partner Zarządzający

Od kilkunastu lat pracuje w bankowości inwestycyjnej przy pozyskiwaniu kapitału, a także obsłudze Fuzji i Przejęć oraz zarządzaniu strategicznym.


Umiejętności zarządcze kształtował na stanowiskach kierowniczych i doradczych w spółkach z branży finansowej oraz produkcyjnej.

Organizował i przeprowadzał procesy pozyskiwania kapitału o łącznej wartości kilkuset milionów złotych w formie kapitału własnego oraz dłużnego, w tym w formie emisji obligacji oraz akcji.

Obsługiwał spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Współpracował z funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi, funduszami Private Equity w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.


Paweł Pawłowski
Partner Zarządzający

Od wielu lat związany z corporate finance i bankowością inwestycyjną. Przed założeniem Excalibur Capital pracował na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych w Londynie i Polsce.


Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał w polskich i zagranicznych firmach działających w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Odpowiadał za obsługę transakcji fuzji i przejęć, finansowanie Project Finance, restrukturyzacje finansowe przedsiębiorstw oraz kupno i sprzedaż instrumentów finansowych na rynku prywatnym. Pełniąc funkcję dyrektora zarządzającego polskiego oddziału londyńskiego banku inwestycyjnego Gryphon Emerging Markets brał udział przy realizacji wielu transakcji, w tym takich, których wartość przekraczała kilka miliardów złotych. Wcześniej przez niemal 7 lat pracował w Church&Co, początkowo na stanowisku Accociate, a następnie w roli Partnera w firmie.

Ukończył kurs ACCA na Elite College w Londynie oraz uczestniczył w kursie i zdał egzamin z zakresu doradztwa Corporate Finance organizowanego przy FSA w Wielkiej Brytanii.


Marcin Tobor
Dyrektor

Doświadczony praktyk, który zbudował portfolio doświadczeń we Francji i Polsce w obszarze finansów korporacyjnych, funduszy inwestycyjnych i bankowości inwestycyjnej.


Ekspert z niemal dwudziestoletnim stażem pracy we Francji i w Polsce. Jego zawodowa ścieżka obejmuje pracę dla renomowanych europejskich przedsiębiorstwach z różnych sektorów, takich jak HoReCa, farmacja, budownictwo oraz konsulting. Cenne doświadczenie zdobył także w pracy dla funduszy inwestycyjnych oraz instytucji finansowych.

Jego obszar specjalizacji obejmuje zarządzanie finansami, wszechstronne doradztwo korporacyjne, złożone inwestycje kapitałowe oraz płynność w zakresie fuzji i przejęć.

Zdobył certyfikat CFA® (Chartered Financial Analyst).

Poza językiem ojczystym, Marcin jest biegły w językach angielskim, francuskim oraz niemieckim, co czyni z niego wyśmienitego partnera w negocjacjach na arenie międzynarodowej.


Tomasz Zaręba
Associate Menedżer

Doświadczony ekspert z sukcesami prowadzący w sposób holistyczny procesy transakcyjne na rzecz Klientów.


Posiada ponad 8-letnie doświadczenie w branży finansów przedsiębiorstw oraz modelowania finansowego.

Prowadził kilkanaście projektów będąc odpowiedzialnym za sprawne przeprowadzenie procesów Due Diligence, stworzenie realnych prognoz wyników finansowych klientów, przeprowadzenie wycen przedsiębiorstw, poszukiwanie i pozyskanie inwestorów oraz instytucji finansujących. Angażował się w procesy zdobycia finansowania dla polskich przedsiębiorców w formule kapitałowej, dłużnej i dotacyjnej o łącznej wartości kilkuset milionów złotych.

Zanim dołączył do Excalibur Capital, zdobywał doświadczenie w bankach inwestycyjnych oraz jednej z największych polskich firm doradczych.

Kandydat do prestiżowego amerykańskiego programu CFA® (Chartered Financial Analyst) – certyfikatu analityka finansowego z zakresu finansów przedsiębiorstw i zarządzania aktywami, w trakcie drugiego z trzech poziomów certyfikacji.


Bartosz Kiejrys
Associate

Pasjonat praktyki i teorii finansów, zwłaszcza fuzji i przejęć, przy których pracę rozpoczął już na 2. roku studiów licencjackich, w 2017 roku.


W trakcie studiów wyróżniał się ponadnormatywną aktywnością zawodową, od 1. roku należał do jednego z najstarszych kół naukowych we Wrocławiu skoncentrowanego na nauce finansów.

Teoria i praktyka finansów, zwłaszcza w obszarze Fuzji i Przejęć to jego autentyczne zainteresowanie. Już na 3. roku, w najwcześniejszym możliwym formalnie terminie ukończył 1. poziom prestiżowego, międzynarodowego egzaminu Chartered Financial Analyst.

Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie jako jedna z kilku osób został przyjęty na indywidualną specjalizację „Rynki Kapitałowe – poziom zaawansowany” pod kier. Prof. K. Jajugi. Obronił pracę licencjacką o tytule „Wycena Przedsiębiorstw Niepublicznych”.

Ponadto studiował na amerykańskiej uczelni John L. Grove’s College of Business, gdzie ukończył cykl zajęć z Przywództwa i podejmowania decyzji, Negocjacji, Inwestycji i Rachunkowości.

Studia magisterskie ukończył na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, na kierunku Finance and Accounting (specjalizacja Finanse Korporacyjne) w j. angielskim, uplasowanym w 2018 roku na 17. miejscu na świecie przez Financial Times.


Rafał Goluch
Starszy Analityk

Rafał posiada ekspertyzę zarówno w transakcjach Fuzji i Przejęć rynku przedsiębiorstw, jak i nieruchomości komercyjnych.


Doświadczenie w bankowości inwestycyjnej zdobywa od początku 2020 roku. Wspierał w transakcjach Fuzji i Przejęć klientów polskich oraz międzynarodowych, firmy rodzinne oraz spółki notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wcześniej wspierał klientów przy transakcjach kupna i sprzedaży nieruchomości komercyjnych pracując w międzynarodowej firmie doradczej, w działach Research & Advisory oraz Capital Markets.

Obronił pracę magisterską w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Metod Ilościowych w Ekonomii oraz Systemów Informacyjnych. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej.

Koncentruje się na rozszerzaniu wiedzy z zakresu inwestowania na rynkach kapitałowych, których jest aktywnym uczestnikiem.


Michał Hajduk
Starszy Analityk

Doświadczony profesjonalista doradzający w finansowaniu dłużnym, fuzjach i przejęciach oraz modelowaniu finansowym.


Dołączył do Excalibur Capital w 2023 roku, a wcześniej z pozycji Associate doradzał w Mazars w dziale doradztwa finansowego. W tej roli był zaangażowany w projekty Fuzji i Przejęć w sektorze telekomunikacyjnym, opieki zdrowotnej i farmaceutycznym w Europie Środkowo-Wschodniej. Świadczył również usługi w zakresie wyceny i modelowania finansowego dla fintechów i instytucji finansowych. Pracował jako analityk w Oakway Europe, koncentrując się na doradztwie strategicznym i zabezpieczaniu finansowania dłużnego dla europejskich projektów nieruchomości komercyjnych. Wcześniej odbył staże w JLL i Ghelamco w Warszawie.

Posiada tytuł magistra finansów GBSB Global Business School oraz tytuł licencjata inżynierii lądowej HZ University of Applied Sciences. Mówi po polsku, angielsku i włosku.


Łukasz Mikuła
Analityk

Łukasz to pasjonat finansów, który ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, gdzie aktywnie angażował się w różnorodne projekty w ramach uczelnianych kół naukowych.


W 2020 roku rozpoczął swoją zawodową karierę w branży, gdzie koncentrował się na obsłudze i optymalizacji wewnętrznych procesów funduszy dla klientów korporacyjnych. W tym samym roku ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie aktywnie działał zarówno jako członek Klubu Inwestora, jak i Studenckiego Koła Naukowego Biznesu.

Wziął udział w inicjatywie "High School Business Challenge" ogólnopolskim konkursie mającym na celu ocenę predyspozycji biznesowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz "Akademii Giełdowej", skierowanej do pasjonatów rynków kapitałowych, obejmującej cykl wykładów prowadzonych przez ekspertów z renomowanych firm z branży inwestycyjnej.Globalny zasięg

Na co dzień współpracujemy z ponad 200 utalentowanymi profesjonalistami z naszej zaufanej sieci międzynarodowych firm doradztwa finansowego działających na 4 kontynentach. Daje nam to dostęp do każdego rozwiniętego rynku, umożliwiając świadczenie usług o globalnym zasięgu niedostępnym dla innych firm.

Dowiedz się więcej
Transcend Corporate
Birmingham : Wielka Brytania
Presser & Co
Melbourne : Australia
RA Capital
San Diego : USA
Network Corporate Finance
Dusseldorf : Niemcy
Largilliere Finance
Paryż : Francja
MAPE Group
Chennai : Indie
Quore Capital
Amsterdam : BeNeLux
Scouting Capital Advisors
Bolonia : Włochy
ProRate
Bratysława: Słowacja
ProRate
Praga : Czechy
Metro Ascent
Hong-kong
Frontier Management
Tokio : Japonia
Transcend Corporate
Birmingham : Wielka Brytania
Presser & Co
Melbourne : Australia
RA Capital
San Diego : USA
Network Corporate Finance
Dusseldorf : Niemcy
Largilliere Finance
Paryż : Francja
MAPE Group
Chennai : Indie
Quore Capital
Amsterdam : BeNeLux
Scouting Capital Advisors
Bolonia : Włochy
ProRate
Bratysława: Słowacja
ProRate
Praga : Czechy
Metro Ascent
Hong-kong
Frontier Management
Tokio : Japonia