Opiniowanie (Fairness Opinion)

Doradztwo Strategiczne


Nasza usługa opiniująca warunki transakcji kapitałowych (ang. Fairness Opinion) zapewnia specjalistyczną wiedzę w zakresie oferowania bezstronnych ocen transakcji, fuzji, przejęć i strategicznych wyborów korporacyjnych. Zapewniamy klientom bezcenne spostrzeżenia, aby zapewnić sprawiedliwe wyniki i świadome podejmowanie decyzji.

Our approach


Zaangażowanie i rozpoczęcie oceny

Proces rozpoczyna się od nawiązania kontaktu z klientem i rozpoczęcia kompleksowej oceny. Nasz zespół gromadzi odpowiednie dane, w tym dokumentację finansową, szczegóły transakcji i benchmarki branżowe, aby dokładnie przeanalizować uczciwość proponowanej transakcji.


Szczegółowa analiza i formułowanie opinii

Po zebraniu danych przeprowadzamy skrupulatną analizę, porównując warunki transakcji z odpowiednimi standardami rynkowymi i wskaźnikami finansowymi. Faza ta obejmuje kompleksowy przegląd metodologii wyceny, prognoz finansowych i potencjalnych synergii, a jej zwieńczeniem jest opracowanie solidnej opinii.


Raport i prezentacji wniosków

Po zakończeniu analizy i sformułowaniu Fairness Opinion, nasz zespół przedstawia ustalenia w spójnym i kompleksowym raporcie. Dokument ten określa proces oceny, kluczowe metodologie i uzasadnienie leżące u podstaw opinii o uczciwości, zapewniając naszym klientom dobrze ustrukturyzowane i świadome podstawy do podejmowania decyzji.


Pozostałe usługi


Doradztwo Transakcyjne
Pozyskiwanie Kapitału
Doradztwo Strategiczne

Po stronie Sprzedającego

Poruszaj się po złożoności sprzedaży swojej firmy dzięki naszym specjalistycznym usługom po stronie sprzedającego. Od strategicznego pozycjonowania po negocjacje, poprowadzimy Cię na każdym etapie udanej i lukratywnej sprzedaży firmy.

Po stronie Kupującego

Ukierunkowany wzrost z doradztwem ekspertów. Odblokuj wartość dzięki naszej kompleksowej usłudze, od identyfikacji potencjalnych celów do udanego przejęcia, dostosowanej do ekspansji Twojej firmy.

Podziały i Wydzielanie Spółek

Uwolnienie wartości dzięki precyzyjnemu podziałowi. Nasze usługi eksperckie pomagają firmom w przeprowadzaniu płynnych podziałów i wydzielania, maksymalizując optymalizację aktywów i potencjał wzrostu przy jednoczesnym minimalizowaniu złożoności.

Wspólne Przedsięwzięcia i Partnerstwa

Nasza usługa oferuje doradztwo w zakresie nawiązywania i pielęgnowania strategicznych partnerstw i wspólnych przedsięwzięć, umożliwiając firmom wykorzystanie synergii, rozszerzenie obecności na rynku i osiągnięcie wspólnego sukcesu.

Opiniowanie (Fairness Opinion)

Zapewniamy specjalistyczne doradztwo oraz bezstronne opinie na temat uczciwości ofert, pomagając klientom w ocenie transakcji, fuzji, przejęć i krytycznych decyzji korporacyjnych pod kątem przejrzystości, zgodności i należytego zarządzania.

Wycena przedsiębiorstwa

Dokładne usługi wyceny: Odkryj prawdziwą wartość swoich aktywów, aby podejmować świadome decyzje finansowe. Analiza ekspercka dostosowana do Twoich potrzeb, umożliwiająca podejmowanie pewnych decyzji.

Doradztwo w zakresie długu

Nasze doradztwo obejmuje pozyskiwanie długu zarówno od tradycyjnych, jak i alternatywnych pożyczkodawców, a także skuteczne strategie restrukturyzacji, umożliwiające firmom osiągnięcie wydajności finansowej, strategicznego wzrostu i ograniczenia ryzyka.

Rynki kapitałowe

Usługi rynków kapitałowych dla strategii inwestycyjnych. Nasze rozwiązania umożliwiają klientom poruszanie się w dynamicznym krajobrazie, wykorzystywanie możliwości i osiąganie celów finansowych.

Rozpocznijmy dialog i wspólnie zbadajmy potencjalne kierunki rozwoju.

Kontakt