Kontakt

Excalibur Capital sp. z o.o.

ul. Bagatela 11 lok. 5

00-585 Warszawa

biuro@excaliburcapital.pl

 

KRS: 0000522628

NIP: 7010438658

REGON: 147422490

 

 

Excalibur Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-585), ul. Bagatela 11 lok. 5, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000522628.