Doświadczenie

Partnerzy Excalibur Capital zdobywali doświadczenie zawodowe na rynkach finansowych w Polsce oraz zagranicą. Różnorodne doświadczenie i wielopłaszczyznowe spojrzenie na biznes jeszcze przed utworzeniem Excalibur owocowało wieloma synergiami i było przyczyną podjęcia decyzji o utworzeniu podmiotu świadczącego najwyższej jakości usługi w prowadzeniu transakcji kapitałowych, doradztwie strategicznym oraz zarządzaniu finansami małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Europie Środkowo Wschodniej.

 

Przed utworzeniem Excalibur, partnerzy pracowali zarówno na rynku prywatnym jak i publicznym, prowadząc transakcje oraz zarządzając przedsiębiorstwami. Zrealizowane transakcje dotyczyły zarówno podmiotów o wartości kilkuset mln euro jak również nowo powstających projektów, których idea i rozwój wspierany był wiedzą, doświadczeniem i kapitałem.

 

Wybrane zrealizowane transakcje w ramach Excalibur Capital:

 

17

 

 

16     11      dystrybutor petfood 2017     9

 

 

8     7     6    5

 

 

11_LK Design     3     2    4

          11_LK Design     Bez nazwy3

 

     9_Fashion Philosophy