Restrukturyzacja

Restrukturyzacja finansowa często wymaga wiedzy technicznej, kreatywności, zrozumienia świata finansów i szerokich kontaktów trudnych do zdobycia w pracy poza bankowością inwestycyjną. Pomagamy zarówno w ratowaniu płynności oraz poprawie wyników finansowych, jak i w reorientacji strategii, która jest niezbędnym warunkiem udanego rozwoju firmy, a w krytycznych momentach pozwala odzyskać zaufanie kontrahentów.

Zapewniamy gamę usług restrukturyzacyjnych i wspomagamy rozwój przedsiębiorstw, m.in. poprzez:

  • ratunkowe fuzje i przejęcia
  • sprzedaż aktywów i dezinwestycje
  • negocjacje z kredytodawcami i dostawcami
  • uzdrawianie działalności
  • zarządzanie upadłością
  • likwidacje