Doradztwo strategiczne i biznesowe

Excalibur Capital świadczy usługi doradztwa strategicznego na rzecz zarządów, właścicieli oraz rad nadzorczych, które rozważają alternatywne strategie rozwoju. Jesteśmy zatrudniani w celu oceny alternatyw oraz określenia najbardziej odpowiedniej strategii zgodnej z celami właścicieli.

 

Głównym czynnikiem mierzącym kondycję finansową firmy jest jej wycena. Zespół naszych bankierów inwestycyjnych zna wszelkie metody wyceny, w tym w oparciu o rynkowe mierniki wyceny, modele zdyskontowanych przepływów pieniężnych, historyczne transakcje, spółki porównawcze oraz analizę mnożnikową. Te techniki umożliwiają nam przeprowadzenie wyceny przedsiębiorstwa na podstawie metod najbardziej adekwatnych do jej sytuacji i specyfiki oraz transakcji i branży, w której funkcjonuje.

 

Świadczymy usługi doradztwa finansowego opiniując warunki transakcji kapitałowych (ang. fairness opinions), przygotowując analizy oraz doradzając w zakresie strategicznych opcji rozwoju oraz wspierając w rozwoju organicznym.