Paweł Pawłowski

Partner Zarządzający | Prezes Zarządu

Od kilkunastu lat pracuje w finansach przedsiębiorstw oraz bankowości inwestycyjnej dla zagranicznych i Polskich firm działających w Polsce i Europie Środkowo Wschodniej. Odpowiedzialny za obsługę transakcji Fuzji i Przejęć, finansowanie Project Finance, restrukturyzacje finansowe przedsiębiorstw oraz kupno i sprzedaż instrumentów finansowych na rynku prywatnym. Przed założeniem Excalibur Capital pracował m.in. jako dyrektor zarządzający Polskiego oddziału londyńskiego banku inwestycyjnego Gryphon Emerging Markets. Brał udział przy realizacji transakcji o wartości kilku miliardów złotych. Ukończył kurs ACCA na Elite College w Londynie oraz uczestniczył w kursie i zdał egzamin z zakresu doradztwa Corporate Finance organizowanego przy FSA w Wielkiej Brytanii.

pawel — kopia

Michał Portalewski

Partner Zarządzający / Członek Zarządu

Od ośmiu lat pracuje w bankowości inwestycyjnej przy pozyskiwaniu kapitału, a także obsłudze Fuzji i Przejęć oraz zarządzaniu strategicznym. Organizował procesy pozyskiwania kapitału własnego o łącznej wartości kilkuset milionów złotych w formie kapitału własnego oraz dłużnego, w tym w formie emisji obligacji oraz akcji obsługując spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, współpracując z funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi, funduszami Private Equity w Polsce, Europie i USA.

michal

Maciej Goś

Partner | Członek Zarządu

Posiada siedmio letnie doświadczenie w finansach przedsiębiorstw i bankowości inwestycyjnej. Specjalista w pozyskiwaniu kapitału dłużnego z instytucji finansowych. Swoimi kompetencjami realizował wszystkie etapy rozwoju projektów inwestycyjnych, zarówno etapem wstępnym, procedurami administracyjnymi, programami i strategią ich rozwoju jak i negocjacjami. Na stanowisku managerskim zarządzał oddziałem firmy doradczej, pozyskiwał i obsługiwał klientów oraz organizował pracę zespołu kilkunastu doradców klientów HNWI. Przed powstaniem Excalibur pracował także przy transakcjach Fuzji i Przejęć oraz restrukturyzacji finansowej.

maciej

Marcin Banasiak, CFA

Partner

Od jedenastu lat związany z finansami przedsiębiorstw, rynkiem kapitałowym i bankowością inwestycyjną. Członek zespołu inwestycyjnego na rynku kapitałowym w funduszach inwestycyjnych, emerytalnych i asset management. Pracował przy transakcjach pozyskiwania kapitału własnego i dłużnego, w tym przy organizacji emisji akcji i obligacji, a także prowadził procesy sprzedaży firm. Posiadacz uznanego na świecie tytułu amerykańskiego CFA®(Chartered Financial Analyst – certyfikowany analityk finansowy) z analiz przedsiębiorstw i zarządzania aktywami.

marcin

preview_51547_vaeP8Sv2QO1vSdxAj0DTYMmza3pvLKs1