Career

If you want to join the team Excalibur Capital please send us your CV and cover letter in English to office@excaliburcapital.pl.

 

Please include in your resume and cover letter the following statement:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Excalibur Capital sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanych przeze mnie danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia rekrutacji.”